ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ALGEMEEN
LUX bvba is een oefenfirma van VDAB competentiecentrum Beveren-Roeselare.
Alle transacties via LUX zijn virtueel en niet rechtsgeldig!
Onze verkoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld.
Elke klant wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

PRIJZEN
Onze prijzen zijn exclusief BTW.

LEVERINGEN
De leveringstermijn bedraagt 3 à 4 weken na ontvangst bestelbon.

Transportkosten: afhankelijk van de bestelling (gewicht, volume, aantallen, leveringsadres).

Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Er wordt 2% disconto verleend bij betaling binnen 10 dagen.
Indien de factuur niet betaald wordt binnen de voorziene termijn, wordt er een verwijlintrest van 5% aangerekend.

TERUGNAME GOEDEREN
Goederen worden enkel teruggenomen indien zij niet overeenstemmen met de orderbevestiging.

KLACHTEN
Indien de klant merkt dat de levering niet overeenstemt met de orderbevestiging, dient hij ons dat te melden binnen de 5 werkdagen.

[Terug naar boven]